فروش و بازاریابی

آتنا اعرابی
تلفن: (1141) 22074001 -21-98+
نمابر: 22361067-21-98+
atena.arabi@medwayteb.com

ارتباطات خارجی

هدیه حق شناس
تلفن: (1280) 22074001 -21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
hedie.haghshenas@icdgroup.org

دفتر مرکزی

ایران، تهران، بلوار سعادت آباد، نبش کوچه میرزایی، پلاک 44، طبقه پنجم
کـدپســـتی : 1998898639
تلفن : 22074001-21-98+
نمابر:22073101-21-98+
info@meditechsys.com

 رئیس روابط عمومی

امیر آرامون
تلفن مستقیم: 22149419-21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
amir.aramoun@icdgroup.org

مدیر روابط عمومی

دکتر توحید عزیزی
تلفن: (1570)22074001-21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
tohid.azizi@icdgroup.org