عضویت‌ها

به منظور بهره‌مندی از تجربیات و خدمات اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان و نیز توسعه فعالیت‌های بازرگانی، شرکت مدی‌تک‌سیس از دسامبر سال 2009 به جامعه دو هزار عضوی این اتاق بازرگانی پیوست. پس از آن دوشرکت صنایع پزشکی فارمد و نواتیس به عضویت اتاق درآمدند. در مسیر این ارتباطات، اعضای کنسرسیوم از مزایایی چون آشنایی با شرکت‌های فعال، آگاهی از همایش‌ها و نمایشگاه‌ها، برنامه‌های آموزشی، تحقیقات بازار و … بهره‌مند می‌شوند.

فعالیت انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی در راستای حفظ حقوق و منافع قانونی تولیدکنندگان و ارایه استانداردهای لازم برای کنترل کیفی خدمات و محصولات پزشکی است به شیوه‌ای که اعضای این انجمن ملزم به رعایت اصول فنی و استانداردهای ملی باشند و خود را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنند و توانایی‌های خود را به اثبات برسانند.

با توسعه همکاری‏های کنسرسیوم دیالیز ایران با شرکت‏های ایتالیایی فعال در حوزه دیالیز، درمان‏های حد و دیالیز کودکان، دو شرکت نواتیس و مدوی طب پویان از سال 2015 به عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا درآمدند. در ژانویه 2015 با حضور رؤسای جمهور دو کشور، قراردادی بین شرکت نواتیس ایران و شرکت بلکو ایتالیا برای تولید ماشین همودیالیز در ایران منعقد شد.

با افزایش توان تولید شرکت مدی‌تک‌سیس برای تولید 5 میلیون صافی دیالیز در سال 1393، این شرکت فعالیت خود را در زمینه صادرات آغاز کرد. کشور سوریه‌ از نخستین مشتریان تهیه صافی دیالیز شرکت مدی‌تک‌سیس است. با پیشگامی مدی‌تک‌سیس در این عرصه، این شرکت از شهریور ماه 1393 به عضویت اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی درآمد. بر خورداری از دانش تجربی و هم اندیشی اعضای کنسرسیوم برای بهبود شرایط صادرات از جمله مزایای عضویت در این اتحادیه ‌است.

این سندیکا برای ساماندهی تولید داروهای انسانی و بهبود كیفیت و توسعه صادرات تلاش میکند. همچنین بازاریابی مستمر برای كسب اطلاعات عرضه و تقاضا، مشاركت گروهی در تصمیم سازی‌ها، ایجاد ارتباط با سازمان‌های اعتباری و بانكها، فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی، مشاركت در تدوین استانداردها، ارائه خدمات حقوقی و مشورتی و آموزش‌های تخصصی از برجسته ترین فعالیت‌های این سندیکاست. شرکت فارمد از مهر ماه 1393 به عضویت این سندیکا درآمد.