فعالیت های حمایتی

کنسرسیوم دیالیز ایران پیشروی بر اساس الگوی سه گانه «پژوهش، صنعت، درمان» را در زمره ‌اهداف خود تعریف کرده‌است. در این راستا حمایت از فعالیت‌های پژوهشی انجمن‌های تخصصی نفرولوژی را در اولویت سیاست‌های حمایت مالی خود می‌داند. همچنین در پای‌بندی به مسئولیت‌های مدنی خود را موظف می‌دانیم از فعالیت‌های بشردوستانه و خیریه برای درمان بیماران کلیوی در ایران حمایت کنیم.

نهادهای همکار

اعضای کنسرسیوم