پانسمان های نوین دیالیز (امودیال )

دانلود دستورالعمل استفاده از امودیال

پانسمان نقره‌دار فیستول (Nova Sovan AG)

 • پد نقره‌دار غیر‌چسبنده بر روی چسب با خاصیت تنفسی و هیپوآلرژیک
  • مدل A: دارای بافت non-woven
  • مدل B: دارای بافت پلی اورتان ضد‌آب
 • فعالیت آنتی میکروبیال فوری با اثر طولانی‌مدت به دلیل داشتن یون نقره
 • کاهش واکنش‌های حساسیت‌زا به دلیل وجود مقدار بسیار کم نقره (μg/cm² 0.02)
 • کاهش علایم التهاب در محل فیستول و کتتر
 • جلوگیری از ایجاد اسکار در محل فیستول و کتتر
 • دارای فعالیت هموستاتیک فشاری به ویژه برای مراقبت از فیستول بعد از خارج کردن سوزن و قطع خونریزی در پایان دیالیز
 • درمان و پروفیلاکسی از عفونت محل فیستول و کتتر بعد از خارج کردن

 

 

بانداژ نقره‌دار فیستول (Nova Betafix AG)

 • بانداژ الاستیک فشاری برای محل فیستول
 • دارای پد نقره
 • دارای چسب در انتهای بانداژ برای فیکس شدن
 • کمک به هموستازی بهتر و سریعتر در بیماران پرخطر
 • کاهش خطر عفونت در محل فیستول و دسترسی‌های عروقی
 • کاهش علایم التهاب در محل فیستول و کتترهای وریدی دست
 • جلوگیری از ایجاد اسکار در محل دسترسی‌های عروقی دست
 • کمک به کنترل خونریزی و پیشگیری از عفونت بعد از خارج کردن کتترهای محیطی

لوله ورید مرکزی یا کتتر، لوله باریک و نرمی است که از طریق گردن یا شانه داخل سیاهرگ مرکزی گردن قرار می‌گیرد و ممکن است موقت یا دائمی باشد. نوع دائم حداکثر تا یکسال و نوع موقت حداکثر تا یک‌ماه قابل استفاده است. کتترها تحت تحریکات فیزیکی و شیمیایی زیادی قرار دارند که این مسئله در بیماران دیالیزی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند ریسک زیادی ایجاد می‌کند. (CRI)Catheter Related Infectionsیا عفونت مرتبط با کتتر عارضه اصلی کتترهای داخل وریدی است.

پد نقره‌دار کتتر (EXIT-PAD AG)

 • پد نقره‌دار بدون چسب
 • فعالیت آنتی میکروبیال فوری با اثر طولانی مدت به دلیل داشتن یون نقره
 • کاهش خطر عفونت موضعی در محل تعبیه کتتر و عفونت سیستمیک متعاقب عفونت موضعی
 • کاهش علائم التهاب و بهبود ترمیم بافت در محل ورود کتتر
 • اختصاصی برای پانسمان exit site انواع کتتر
 • برای کاهش و جذب اگزودا در محل exit site

 

 

 

پانسمان نقره دار کتتر (EXIT-PRO AG)

 • پانسمان چسبی با پد نقره و دارای خاصیت تنفسی و هیپوآلرژیک
  • مدل A: دارای بافت non-woven
  • مدل B: دارای بافت پلی اورتان ضد آب
 • فعالیت آنتی میکروبیال فوری با اثر طولانی‌مدت به دلیل داشتن یون نقره
 • کاهش خطر عفونت موضعی در محل تعبیه کتتر و عفونت سیستمیک متعاقب عفونت موضعی
 • کاهش علائم التهاب و بهبود ترمیم بافت
 • کاهش واکنش‌های حساسیت‌زا به دلیل وجود مقدار بسیار کم نقره (μg/cm² 0.02)
 • مخصوص پانسمان exit site انواع کتتر
 • جلوگیری از ایجاد اسکار درexit site
 • برای کاهش و جذب ترشحات اگزوداتیو exit site

 

 

پانسمان نقره‌دار کتتر با کیسه محافظ (EXIT-POCKET-AG)

 • پانسمان چسبی با پد نقره و دارای کیسه محافظ کتتر
 • فعالیت آنتی میکروبیال فوری با اثر طولانی مدت به دلیل داشتن یون نقره
 • کاهش خطر عفونت موضعی در محل تعبیه کتتر و عفونت سیستمیک متعاقب عفونت موضعی
 • کاهش علائم التهاب و بهبود ترمیم بافت
 • کاهش واکنش‌های حساسیت‌زا به دلیل وجود مقدار بسیار کم نقره (μg/cm² 0.02)
 • جلوگیری از تحریک مکانیکی پوست توسط برخورد مداوم کتتر با پوست
 • امکان چند بار باز و بسته کردن کیسه برای بررسی لومن کتتر و انجام دیالیز
 • مخصوص پانسمان exit site انواع کتتر
 • جلوگیری از ایجاد اسکار در محل exit site
 • برای کاهش و جذب ترشحات اگزوداتیو exit site

 

کیسه ضد‌آب محافظ کتتر (EXIT POCKET –WP)

 • کیسه ضدآب دارای دهانه چسبنده
 • ضد‌حساسیت
 • پوشش کامل روی کتتر همودیالیز یا صفاقی و پانسمان روی آن
 • حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و متعاقب آن آلودگی‌های میکروبی
 • محافظت کتتر در طول شستشو (دوش گرفتن) و انجام فعالیت‌های بهداشتی بیمار
 • مناسب برای شنا و غواصی
 • استفاده آسان
 • برداشتن راحت و سریع
 • کمک به ارتقا کیفیت زندگی بیماران

 

کیسه ضد‌آب با دهانه گرد :

 • مناسب برای کتترهای صفاقی
 • کتتر بدون پانسمان و یا دارای پانسمان کوچک

 

کیسه ضد‌آب با دهانه مربعی:

 • برای کتترهای دارای پانسمان متوسط یا بزرگ